”Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren.
Han sade:
– Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord.
Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan.
Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand.
Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det.
Och Herrens ord kom till mig.
Han sade:
– Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger Herren.
Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.
Jeremia 18:1-6

I Bibeln kan vi läsa att Gud liknas som en krukmakare.
Ibland blir livet inte alltid som vi hade tänkt.
Vi kan gå snett och vi kan gå sönder.

Där och då, vill Gud möta dig.
Han vill ta in dig i sina krukmakarhänder och forma oss så att vi blir hela igen.