2020-03-16  –  2020-03-20, så kommer vi lägga upp de andakter som finns i materialet
”DET FINNS HOPP FÖR PSYKISK HÄLSA”, som du hittar här: https://www.pingst.se/detfinnshopp/

Materialet ”Det finns hopp för psykisk hälsa” är gratis och är välkommet att sprida.

Om du sedan skrollar ner på den sidan kommer du även hitta ännu fler bra saker. Bland annat en Spotify-lista med fantastisk lovsång, för att du ska få lyssna till att det finns ljus i mörkret och vi hoppas att du på detta sätt kan ta in Guds kärlek till dig. Du är högt älskad.

Andakterna du kommer få ta del av dessa dagar är skriva av Christine Viklund,
verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg.

 

Andakten:
DET FINNS FRIHET FÖR DIG. 

“Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha
liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.”
Johannesevangeliet 10:10-11

“Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i
mörkret.”
Johannesevangeliet 12:46

JESUS VILL SE DIG FRI
Jesus är den gode herden. Han kom för att ge dig liv och frihet. Han kom för att du
skulle få kliva ut i ljuset. Det var för frihet som Jesus befriade dig. Han satte dig fri
för att du skulle leva fri. Du kan ta emot den friheten idag.
Fienden kommer för att stjäla, döda och förstöra men Jesus gav sitt liv för att avväpna
fienden och ge dig liv och liv i överflöd. Fienden har ingen makt över ditt liv. Han
måste böja sig under namnet Jesus. Så idag talar du ut namnet Jesus över ditt liv.
Idag ber du i Jesus mäktiga namn om frihet. JESUS! Jesus står över alla andra namn
och ingenting är omöjligt för Gud.
Du kan bli fri. Dina tankar kan bli fria. Ditt psyke, din ande, din själ och din kropp
kan bli fri.

“Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er
slavoket igen.”
Galaterbrevet 5:1

Du kan sätta upp gränser mot det destruktiva som försöker stjäla din frihet. Du kan
börja be Gud om hjälp och han vill komma till din räddning. Rädslan som hållit dig
dig kuvad och fången har ingen makt över dig längre. Säg till rädslan att gå i Jesu
namn. Ångesten som hållit dig låst och isolerad har ingen makt över dig längre. Säg
till ångesten att lämna dig i Jesu namn.
Din identitet är att du är ett barn till Gud. Du är ett älskat barn. Där har du ditt
värde. Din identitet är inte i din sjukdom, din oro, din ångest eller i din panik. Din
identitet är i ditt barnaskap. Det finns frihet i ditt barnaskap.

“Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har
fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: »Abba! Fader!« Anden själv vittnar
tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.
Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar,
om vi delar hans lidande för att också få 
dela hans härlighet.”
Romarbrevet 8:15–17

JESUS ÄR FRIHET
Läs dessa ord och tala ut dem över dig själ: Det var mina sjukdomar han bar, det
var min smärta han tog på sig. Det var för mig han dog. För att jag skulle få leva fri.

“Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med
lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade
honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg
honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott,
slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom
hans sår är vi helade.”
Jesaja 53:3-5

BÖN
Tack Jesus att du är min frihet.
Tack Jesus att du dog för min frihets skull.
Tack för att du tog all min sjukdom och all min smärta på dig.
Tack för att genom dina sår så är jag hel.
Genom dina sår är jag fri.
Genom dina sår är jag helad.
Genom dina sår är jag inte bunden mer.
Tack Gud att jag inte behöver vara rädd.
Tack för att du har besegrat allt mörker.
Jag tar emot ditt helande. Jag tar emot din frihet.
Jag tar emot din upprättelse.
Jag tar emot din frid.
Jag vill ha min identitet i att jag är ett barn till dig.
Tack Gud att du känner mig.
Amen