Nyheterna om Coronaviruset (COVID-19) tar över medierna och sociala medier.
Kom ihåg att inte låta oron ta över Guds storhet.

Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att sprida hopp, för hoppet finns även i dessa tider.

I Johannesevangeliet 14:27, står det:
”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.

Låt inte era hjärtan oroas och tappa modet”.

I Jeremia 29:11 står det: 
”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid
och ett hopp”.

Om du har möjlighet att ta dig utanför din bostad idag så kan du på ett enkelt sätt sprida hopp, glädje och kärlek.
Här kommer några tips:

* Erbjud hjälp – håll upp dörren, bär hem en matkasse, häng en matkasse på dörren till den som sitter i karantän, förbön.

* Le mot medmänniskorna du möter. -Vi vet aldrig vad de människor vi möter går igenom just idag, ett leende kan förändra en människas dag.

* Ring ett uppmuntrande samtal.

* Sänd en luftkram. ❤

– Kom ihåg att Jesus älskar dig. Det finns inga omständigheter som kommer ta Jesu kärlek ifrån dig.
Du är dyrbar. Du är viktig. Du är värdefull.