Under 2019 samlades representanter från LP Grow, Pingst Ung och Pingst Omsorg för att tillsammans skapa materialet ”Det finns hopp för psykisk hälsa”.

Det finns alltid hopp för psykisk ohälsa oavsett hur hopplöst det kan kännas.

Under 2021 har materialet fått sig en uppdatering som gäller själens processer och fler sätt hur psykisk ohälsa kan ta sig i uttryck.

Om du läst materialet innan så ladda då även hem det nya! 🙂

https://www.pingst.se/detfinnshopp/