”Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske”.
Markusevangeliet 11:23

Vart har vi vårt fokus? Tror vi att Gud kan flytta på berg?
Tror vi att Gud kan göra under i våra liv?

Att lita på Gud är det bästa vi kan göra.
Gud har koll i din livssituation.
Men ibland kan det hända att det känns som att Han inte har koll och att vi människor helst hade haft ett svar från Gud, igår!
Men Gud har koll, precis just nu så har Han koll.
Lita på Honom som skapat dig, som älskade världens så otroligt mycket att Han gav den sin ende son.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”.
Johannesevangeliet 3:16 

Gud har koll. Tänk att Han såg dig innan du föddes.
Hur stort är inte det?
Ditt namn är skrivet i Hans händer.
Gud har koll.
Gud såg alltså dig innan du föddes, hur skulle Han då inte kunna ha koll på din livssituation idag?
Gud har koll.

Om det känns som att du befinner dig i en storm i livet just nu.
Fäst dina ögon på Jesus, på Guds storhet.
Lita på att Gud har koll.
Fokusera på Honom som älskar dig.

”Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund”.
Predikaren 3:1 

”Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv fött?
Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig.
Nej, ditt namn är skrivet i mina händer”.
Jesaja 49:15-16a

”Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt”.
Psaltaren 139:16

Gud har koll.