2020-03-16  –  2020-03-20, så kommer vi lägga upp de andakter som finns i materialet
”DET FINNS HOPP FÖR PSYKISK HÄLSA”, som du hittar här: https://www.pingst.se/detfinnshopp/

Materialet ”Det finns hopp för psykisk hälsa” är gratis och är välkommet att sprida.

Om du sedan skrollar ner på den sidan kommer du även hitta ännu fler bra saker. Bland annat en Spotify-lista med fantastisk lovsång, för att du ska få lyssna till att det finns ljus i mörkret och vi hoppas att du på detta sätt kan ta in Guds kärlek till dig. Du är högt älskad.

Andakterna du kommer få ta del av dessa dagar är skriva av Christine Viklund,
verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg.

 

Andakten:
HIMLENS TANKAR FÖR DIG.

Vad du än går igenom just nu så är det inte för stort för Gud. Det finns nämligen
ingenting som är större än Gud. Ingen omständighet och inget hinder. Det finns
ingenting som är omöjligt för Gud. Din pappa i himlen vill ta dig i handen och leda
dig igenom detta.
Du är så älskad och så dyrbar och det finns faktiskt ingen, inte en
enda en som kan ta din plats. Du är unikt och underbart skapad. Du är med flit.
Det finns någon som tycker att du är värd precis allt och han vill ge dig sitt perspektiv
på dina omständigheter. Läs dessa ord ur Bibeln och låt Guds sanning skölja över
dig. Låt hans perspektiv på dig ge dig hopp.

”Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Liksom
himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt
över era planer.”
Jesaja 55:8-9

I bibeln beskrivs Gud som helt enorm, evig, allsmäktig, helt obeskrivlig och ojämförbar.
Det står att han står över allt annat, att jorden är hans fotpall, att han håller
hela himlavalvet mellan sina utspända fingrar och att han vistas i ett ljus som ingen
kan närma sig. Det står sedan något helt makalöst. Det står att han tänker på dig.
Att han räknar dina hårstrån. Att han lyssnar och vill vara nära dig. Det är himlens
perspektiv. Att Gud som är större än något mätbart tycker att du är viktig. Han
säger att du är värd att lyftas högt över dina omständigheter och sättas bredvid
Jesus, för att med himlens perspektiv kunna avgöra vad som är möjligt och inte
möjligt, sant och inte sant.

”För körledaren. Av David, en psalm. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag
står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller
ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du,
Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen

är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i
dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i
havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger: Mörker må
täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus
som dagen, själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när

jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan
skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud,
är för höga för mig, väldig är deras mångfald.
Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.”

Psaltaren 139:1-18

Hur mörkt och hopplöst det än känns så är det inte det för Gud. Mörker är inte
mörkt för honom. Hans ljus lyser i mörkret och hans ljus har besegrat allt mörker.
Han vill vara ditt ljus, för att du inte ska vara kvar i mörkret utan ta dig igenom
detta och komma ut hel på andra sidan. Han vill dig väl. Han vill ge dig himlens
perspektiv på dina omständigheter.

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er
en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.”
Jeremia 29:11-12

Det finns en stor och vacker nyckel gömd i dessa rader. Hur stor och mäktig, evig
och enorm Gud än är så är han ändå den som vill vara nära dig, han vill berätta för
dig om vem du egentligen är. Han är sanning och den som vet all den potential,
alla de gömda skatter och frön som han planterat i dig, långt innan någon av dina
dagar hade grytt. Din pappa Gud vet vem du är. Långt innan du ens var påtänkt av
någon människa så tänkte Gud på dig och ville ditt liv. Ville dig väl, ville dig liv och
liv i överflöd. Hans tankar och avsikter för dig är lycka och hopp. Han vill berätta för
dig om den framtid full av välgång som han ser och vill för dig.
Stanna upp i den här stunden och ta emot den sanningen. Att du är med flit, att
ditt liv har värde, att du är viktig. Det finns hopp. Bli kvar i den sanningen.

”Så säger Herren, han som har gjort jorden, som danat den och gett den fast form, han
vars namn är Herren: Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting,
hemligheter du inte känner.”
Jeremia 33:2-3

BÖN
Tack Gud för att dina tankar är högre än mina tankar.
Tack för att ingenting är omöjligt för dig.
Jag ber att du ska hjälpa mig att lyfta blicken.
Hjälp mig att fästa blicken på din storhet och inte på mina omständigheter.
Jag ber att du ska ge mig dina tankar och dina åsikter om mina situationer.
Pappa Gud, jag ber att du ger mig dina perspektiv så att jag kan se mig själv
genom dina ögon och bygga upp min självkänsla i dig. Jag vill att du ska vara mitt
ljus. Lys upp mitt inre så jag strålar av dig. Tack för att du har mig i din hand.
Du håller mig, tryggt och ömt.
Du är min vila.
Du är mitt hopp.
Amen