2020-03-16  –  2020-03-20, så kommer vi lägga upp de andakter som finns i materialet
”DET FINNS HOPP FÖR PSYKISK HÄLSA”, som du hittar här: https://www.pingst.se/detfinnshopp/

Materialet ”Det finns hopp för psykisk hälsa” är gratis och är välkommet att sprida.

Om du sedan skrollar ner på den sidan kommer du även hitta ännu fler bra saker. Bland annat en Spotify-lista med fantastisk lovsång, för att du ska få lyssna till att det finns ljus i mörkret och vi hoppas att du på detta sätt kan ta in Guds kärlek till dig. Du är högt älskad.

Andakterna du kommer få ta del av dessa dagar är skriva av Christine Viklund,
verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg.

 

Andakten:
HOPP OM EN NY START.

”Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud,
som är kallade efter hans beslut.”
Romarbrevet 8:28

Jesus vill ge dig en framtid och ett hopp. I honom samverkar allt till det bästa. I
honom finns acceptans, förlåtelse, frihet, upprättelse och en fullkomlig seger. Du
kan få börja om. Du kan få en ny start i honom.
En ny start i hans potential istället för i det du uppfattar som din egen brist. Han vill byta ut allt det som håller dig
bunden mot ett nytt liv i frihet. Gud har så mycket vackra tankar och planer för dig.
Det kanske inte känns så just nu men vet om detta- Gud gör allting nytt, även dina
tankar. Så låt honom forma dig. Dina tankar och dina känslor, dina perspektiv och
dina beslut. Allt som skadat dig vill han läka. Allt som sårat dig vill han hela. Allt
som gjort dig ledsen vill han trösta. Han gör allting nytt.

“Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det
spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.”
Jesaja 43:18-19

“Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.”
Andra Korinthierbrevet 5:17

ALLTING GÖR HAN NYTT
Du är gjord ny. När du tog emot Jesus blev du en ny skapelse. Du behöver inte
slåss mot din gamla människa för din gamla människa är faktiskt inte längre här.
Det gamla är förbi. Du kan få stå i Jesu uppståndelse och i hans liv. Du får stå klädd
i hans rättfärdighet och i hans seger. Jesus kom för att du skulle ha frihet och för att
du skulle få en hopp om en ny start. Låt det vara ditt nya perspektiv. säg det högt
till dig själv ”Jag är en ny skapelse som får leva i frihet!”

‘Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge

de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. ‘
Lukasevangeliet 4:18-19

Jesus kom för att sätta de fångna och förtryckta fria. Jesus är ditt hopp om en ny
start. Eftersom Jesus gav sitt liv för att du skulle få leva så kan du vila i att det inte hänger på vad du kan göra
utan på vad han redan har gjort för dig. Gud hjälper dig.
Om han är med dig, om han är för dig, vem kan då vara emot dig? Ingen. Ingenting
kan heller skilja dig från Guds kärlek.

“Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?
Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför
skall han inte skänka oss allt med honom? Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet. Ty dem han i förväg har utvalt har han
också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde
bland många bröder. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det
goda, dem som han har kallat efter sin plan. Vem kan anklaga Guds utvalda?
Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts

och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek?
Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För
din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta
triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken
död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som
kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall
kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”
Romarbrevet 8:28-39

Börja idag. Det är inte för sent. Idag är en bra dag att börja. Läs dessa ord och
påminn dig om hoppet du har i Gud. Han vill ge dig glädje och frid. Han vill ge dig
ett hopp om det helande och den upprättelse som du kan få, för att han är på riktigt.
Han har makt nog att gripa in och förändra vilken situation som helst.

‘Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom
den heliga andens kraft. ‘
Romarbrevet 15:13

BÖN
Tack för att det finns hopp om en ny start.
Tack för att jag får börja om idag.
Tack för att jag är en ny skapelse idag.
Jag vill leva i det hoppet du har för mig.
Jag vill leva i helhet och frihet.
Du är större än mitt förflutna och du är större än mitt nu.
Du är mitt hopp igenom allt.
I varje storm jag går igenom så är det du som bär mig.
Det är du som håller mig trygg.
Tack Jesus för att du aldrig lämnar mig.
Tack för att ingenting kan skilja mig från din kärlek.
Tack för att du kan och vill ge mig en ny start.
Jag lägger mitt liv i dina händer.
Amen