Hur möter vi barn och unga och stärker deras
psykiska hälsa i efterskvalpet av pandemin?

I våras uppdaterade vi materialet Det finns hopp för psykisk hälsa och 9 september kl.19:00 vill vi bjuda in dig till en föreläsning med Christine Viklund för att ge dig som ledare ytterligare stöd och verktyg. 

Under denna digitala föreläsning i tre delar lyssnar vi först till Christine Viklund för att sedan dela upp oss i break out rooms där varje medverkande verksamhet fördjupar utifrån sitt område. Sedan gemensamt avslut.

Du som leder barn och unga, varmt välkommen att vara med!

Pingst ung tillsammans med Ya!, Sport for Life, Pingst omsorg, Royal Rangers Sverige och LP Grow