Nina Eriksson
HuvudAnsvarig för LP Grow & Bokningar
Mejl : nina.eriksson@lp-verksamheten.se
Mobil: 0765-36 25 13

Marielle Larsson
LP Grow projektledare
Mejl: marielle.larsson@lp-verksamheten.se
Mobil: 0767- 66 14 98