NU FÅR DET VARA NOG!

Våra hjärtan går sönder.
I Eda/Arvika har det under den senaste veckan varit två självmord.
LP Grow kommer därför tillsammans med Sebastian Stakset att ha en live på LP Grows Instagram för att prata om just detta och vad vi kan göra när någon mår riktigt dåligt.
Live-sändningen är fredagen, 9/4 klockan 20:00.
Under live-sändningen kommer du kunna ställa frågor och om du behöver prata efteråt så kommer Linn och Erika kunna prata med dig via telefon eller LP Grows Instagram efter avslutad live och en timme framåt.

Kom ihåg att det alltid finns hopp för varenda människa ♥️