LP GROW ARBETAR FÖREBYGGANDE MED ALKOHOL, DROGER OCH PSYKISK OHÄLSA.

Tillsammans och med hjälp av församlingar arbetar LP Grow drog och alkoholförebyggande i ungdomsvärlden. Vi har länge sett samband mellan psykisk ohälsa och självmedicinering, så därför anser vi det är extra viktigt att belysa sambanden mellan alkohol, droger och psykisk ohälsa.

Detta görs genom att stärka ungdomars självkänsla och ge dem mod att säga nej till alkohol och narkotika. Vi vill även ge dem verktyg att hantera områden som ökar risken psykisk ohälsa idag. Vi finns på skolor, ungdomsfestivaler, ungdomssamlingar och i Gudstjänster.

VÅRA MÅL ÄR ATT MÖTA UNGDOMAR I SKOLOR OCH PÅ EVENTS.

Vi kommer också runt om i landet hålla i samlingar om alkohol, droger och psykisk ohälsa. Vill ni att vi utbildar er i detta?
Boka in oss, vi vill få möjlighet att inspirera och utmana unga människor till ett eget socialt engagemang tillsammans med oss!

VÅR TANKE.

Vi vill stärka ungdomar i dagens samhälle som lägger mycket press och stress på dem. Vi vill vara en resurs för församlingar att stötta unga människor till positiva och livsbejakande attityder och en kärleksfull människosyn. Viktigaste av allt är att visa den förvandlande kraft som finns i Jesus.