DET FINNS HOPP FÖR PSYKISK HÄLSA,
är namnet på det material som LP-Grow tillsammans med Pingst Ung och Pingst Omsorg har tagit fram.
Gå in och läs och sprid det vidare!
Materialet hittar du här:
https://www.pingst.se/detfinnshopp/

Nina och Marielle hade i lördags 25 maj sitt första seminarium ”Det finns hopp för psykisk hälsa”.
Seminariet hölls under en LP-dag i Timrå Pingstkyrka.
Under seminariet blev det en hel del diskussion, utbyte av erfarenheter och funderingar.
Det diskuterades kring hur man kan ha ett samtal om porr, självmord, att vara beredd på sina egna reaktioner i ett samtal kring t.ex. självmord.
Ställer vi frågor som ”Hur mår du”? eller ”Hur är det”?, slentrianmässigt?

Se din medmänniska, se dig själv.
Var inte dömande, varken mot dig själv eller din medmänniska.
Ta hand om dig själv, för att kunna ta hand om andra.
Du är värdefull.
Du är älskad, för att du är du. 

En bild från seminariet: