Vem är du? 

Vad låter du definiera vem du är?
Vem låter du definiera vem du är?

Om man googlar ”Vem är du?” kommer det upp otaliga sidor med personlighetstester för att du ska se vilken personlighetstyp du är, vilket jobb du passar till att ha, vem du är i syskonskaran, hur du är som partner osv.
Listan kan göras lång.
Men alla dessa tester, förklarar de vem du är och vart ditt värde ligger?

Låter du människors ord om dig bli till sanning att det är den du är?
Låter du dina egna tankar om dig själv bli till sanning, även om dina tankar inte är bra tankar om dig själv?
Låter du dina tidigare handlingar vara sanningen för den du är?
Vem är du när du ser bortom dina egna handlingar och tankar och andra människors åsikter?
Vart ligger ditt värde som människa?

I Bibeln står det att:

Du är älskad. 
Johannesevangeliet 3:16

Du är alltid sedd. 
Psaltaren 139:2-5

Du är underbart skapad. 
Psaltaren 139:14 

Du är ett mästerverk.
Efesierbrevet 2:10 

Du är utvald av Gud. 
1 Tessalonikerbrevet 1:4 

Du är alltid älskad. 
Romarbrevet 8:38-39

Du är aldrig ensam. 
Matteusevangeliet 28:20 

Du är stark. 
Filipperbrevet 4:13 

Du är förlåten. 
Romarbrevet 8:1 

Du är välsignad.
Efesierbrevet 1:3 

Du är rättfärdigad. 
Romarbrevet 3:24 

Du är unik. 
Psaltaren 139:13 

Så när du ställer dig själv frågan ”vem är jag?”, vad ger du då dig själv för svar?
Vem är du?
Låter du Guds ord om dig, definiera den du är?